Zespół Przyrodniczy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku organizuje 

X KONKURS PRZYRODNICZY

dla szkół podstawowych

W tym roku hasłem konkursu jest:


"Woda-cud natury"

Logo Województwa Podlaskiego          Logo Miasta Białegostoku - patronat                     Logo Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

 

X Konkurs Przyrodniczy jest objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Konkurs Przyrodniczy  przygotowują nauczyciele geografii, biologii, chemii i fizyki. Konkurs organizowany jest od 2010 r. dla uczniów szkół podstawowych (poprzednio dla gimnazjów) województwa podlaskiego.

 

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń, który opanował wiedzę zawartą we wskazanej literaturze. Ma ona na celu, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, pogłębianie wiadomości i zdobywanie umiejętności kojarzenia faktów i procesów zachodzących w przyrodzie.