Biologia

Zakres materiału; literatura

 1. Rola światła w funkcjonowaniu roślin

- wykorzystanie światła w procesie fotosyntezy

- rola fotosyntezy w życiu organizmów i przyrodzie

- czynniki warunkujące fotosyntezę

2. Reagowanie organizmów na bodziec świetlny

- budowa i funkcjonowanie narządu wzroku u różnych zwierząt

- ruch roślin

3.  Powietrze jako środowisko życia zwierząt.

- przystosowania ptaków i ssaków do lotu

- przystosowania do lotu owadów

Literatura:

Biologia na czasie cz. 1 i 2 , Nowa Era

Historia zwierząt kręgowych, H. Szarski, PWN, Warszawa 1990

Literatura:

Wszystkie aktualnie obowiązujące podręczniki.

 

 

Fizyka

            Zakres materiału:

Obowiązują wszystkie treści z podstawy programowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe zagadnienia:

- Źródła światła, zjawisko cienia i półcienia.

- Zaćmienia Słońca i Księżyca.

- Przewodnictwo, promieniowanie, konwekcja w powietrzu.

- Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych, podstawy optyki geometrycznej i falowej;

- Powietrze – ośrodek, w którym poruszają się ciała fizyczne i rozchodzą się fale.

- Siła wyporu w powietrzu.

- I zasada termodynamiki.

Literatura:

Wszystkie aktualnie obowiązujące podręczniki.

Zalecane zbiory zadań:

 1. WSiP, R. Subieta, „Zbiór zadań z fizyki. Gimnazjum”,
 2. Wydawnictwo ZamKor, B. Sagnowska, J. Salach „Zbiór zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum”,
 3. Wydawnictwo ZamKor, H. Kaczorek, „Testy z fizyki dla gimnazjum cz. 1,2,3”,
 4. MAC Edukacja., L. Krupiński, „EUREKA 2000. Zbiór zadań i testów. Gimnazjum”,
 5. Wydawnictwo ZamKor, H. Kaczorek, „Testy z fizyki dla gimnazjum”,
 6. Operon, R. Grzybowski, "Fizyka i astronomia. Zbiór zadań",
 7. Nowa Era, „Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum”.

 

 

Geografia

Zakres materiału

1. Skład i budowa atmosfery.

2. Obieg ciepła w atmosferze.

3. Rozkład temperatury powietrza na kuli ziemskiej.

4.Czynniki wpływające na zróżnicowanie warunków klimatycznych poszczególnych kontynentów i Polski

5. Charakterystyka stref klimatycznych na kuli ziemskiej. Typy klimatów.

6. Cechy klimatu Polski.

7. Analiza klimatogramów i danych klimatycznych.

Literatura

1.Podręcznik do geografii dla gimnazjum z  serii
Planeta Nowa części 1,2,3
Puls Ziemi 1,2,3
Świat bez tajemnic 1,2,3

2.Zeszyty ćwiczeń

3.Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat.

4.Słownik pojęć geograficznych

 

 

Chemia

Zakres materiału:

 1. Powietrze i inne gazy
 1. Skład powietrza
 2. Właściwości gazów wchodzących w skład powietrza
 3. Zanieczyszczenie powietrza
 1. Kwaśne deszcze, dziura ozonowa
 2. Wykrywanie gazów i ich rozpuszczalność
 3. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Przemiana alfa i beta
 4. Reakcje chemiczne w chemii nieorganicznej: synteza, analiza
 5. Węglowodory nasycone i nienasycone. Reakcja substytucji
 6. Fermentacja i inne przemiany żywności.
 7. Przeróbka wapieni.

 

 

Literatura:

 1. Podręczniki do gimnazjum.
 2. Chemia w zadaniach i przykładach. Zbiór dla gimnazjum. Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka - Wlazło Wydawnictwo Nowa Era
 3. Zadania od łatwych do trudnych. Chemia dla gimnazjalistów. Krzysztof Pazdro i Maria Koszmider. Wydawnictwo Oficyna Edukacyjna.
 4. „Powietrze” J. Kotecka, A. Remin  Nowa Era