Zakres materiału i literatura Konkursu Przyrodniczego

"Ziemia i temperatura"

Geografia

Zakres materiału

1. Skład i budowa atmosfery.

2. Obieg ciepła w atmosferze.

3. Rozkład temperatury powietrza na kuli ziemskiej.

4.Czynniki wpływające na zróżnicowanie warunków klimatycznych poszczególnych kontynentów i Polski

5. Charakterystyka stref klimatycznych na kuli ziemskiej. Typy klimatów.

6. Cechy klimatu Polski.

7. Analiza klimatogramów i danych klimatycznych.

8. Budowa wnętrza Ziemi.

9. Powstanie i charakterystyka skał

Literatura

1.Podręcznik do geografii dla gimnazjum

2.Zeszyty ćwiczeń

3.Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat.

4.Słownik pojęć geograficznych

 

Biologia

Zakres materiału

 1. Cechy adaptacyjne skóry do pełnienia funkcji termoregulacyjnej
 2. Receptory skóry- ciepła i zimna
 3. Przystosowania w budowie i fizjologii stawonogów, pierścienic, ssaków do życia w glebie.
 4. Obieg materii w przyrodzie.
 5. Rola bakterii wiążących azot atmosferyczny.
 6. Rola azotu i magnezu w życiu roślin.
 7. Rola mikroorganizmów w glebie.
 8. Efekt  cieplarniany – przyczyny i skutki.

Literatura:

Puls życia  „Nowa Era”

E- podręcznik Biologia

http://www.bioking.com.pl/blog/mikroorganizmy-glebowe-wstep-n3

 

Fizyka

Zakres materiału:

Obowiązują wszystkie treści z podstawy programowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe zagadnienia:

- Wpływ temperatury na przebieg zjawisk i procesów fizycznych.

- Energia potencjalna grawitacji, zasada zachowania energii.

- Ziemia w Układzie Słonecznym.

- Prawo powszechnego ciążenia, oddziaływanie grawitacyjne.

- Satelity.

- Zaćmienia Słońca i Księżyca.

- Przewodnictwo, promieniowanie, konwekcja.

- Rozszerzalność temperaturowa.

- Termodynamika, I i II zasada termodynamiki.

- Trzy stany skupienia materii, przejścia fazowe

Literatura:

Wszystkie aktualnie obowiązujące podręczniki

 1. WSiP, R. Subieta, „Zbiór zadań z fizyki. Gimnazjum”,
 2. Wydawnictwo ZamKor, B. Sagnowska, J. Salach „Zbiór zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum”,
 3. Wydawnictwo ZamKor, H. Kaczorek, „Testy z fizyki dla gimnazjum cz. 1,2,3”,
 4. MAC Edukacja., L. Krupiński, „EUREKA 2000. Zbiór zadań i testów. Gimnazjum”,
 5. Wydawnictwo ZamKor, H. Kaczorek, „Testy z fizyki dla gimnazjum”,
 6. Operon, R. Grzybowski, "Fizyka i astronomia. Zbiór zadań",
 7. Nowa Era, „Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum”.

 

Chemia

Zakres materiału

 1. Źródła energii
 1. Rodzaje paliw kopalnych
 2. Przeróbka ropy naftowej i węgla kamiennego
 3. Benzyna – właściwości i otrzymywanie
 1. Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze
 1. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii
 2. Gazy cieplarniane
 3. Kwaśne opady
 1. Typy reakcji chemicznych:
 1. Syntezy
 2. Analizy
 3. Reakcje egzo- i endoenergetyczne
 1. Skały i minerały
 1. Skały wapienne
 2. Skały gipsowe
 1. Przeróbka wapieni, gipsu i kwarcu
 2. Właściwości gleby i jej ochrona
 1. Odczyn gleby (pH)
 2. Właściwości sorpcyjne gleby
 3. Chemiczne zanieczyszczenia gleby

Literatura:

 1. Podręczniki do gimnazjum: Wydawnictwo Nowa Era
 2. To jest chemia . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era