Bieżące informacje

W dniu 12 lutego 2018 roku o godzinie 8:00 odbył  się test online.

Do II etapu zakwalifikowali się:

1. Radziszewska Urszula Bogusława  z PG 32 w Białymstoku

2. Pul Mateusz z PG 32 w Białymstoku

3. Mazurczak Mateusz Stanisław  z PG 32 w Białymstoku

4. Ocytko Paweł z ZS Nr 4 w Białymstoku

5. Bańkowski Mateusz z ZS Nr 4 w Białymstoku

6. Łabieniec Mateusz z ZS Nr 4 w Białymstoku

7. Rabiczko Aleksandra z Gimnazjum w Czarnej Białostockiej

8. Pruszyński Bartłomiej z PG 12 w Białymstoku

II etap – półfinałowy i finałowy odbędzie się 16 marca 2018 r. godz. 13:00   w IV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku ul. Zwierzyniecka 9a.

Zespół Przyrodniczy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku organizuje  VIII Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów. W tym roku hasłem konkursu jest:


"Ziemia i temperatura"

 

                           

 

VIII Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów jest objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku.

                           

Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów przygotowują nauczyciele geografii, biologii, chemii i fizyki. Konkurs organizowany jest od 2010 r. dla uczniów gimnazjów województwa podlaskiego.

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń, który opanował wiedzę zawartą we wskazanej literaturze. Ma ona na celu, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, pogłębianie wiadomości i zdobywanie umiejętności kojarzenia faktów i procesów zachodzących w przyrodzie.