Zespół Przyrodniczy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku organizuje  VII Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów. W tym roku hasłem konkursu jest:

"Światło i powietrze"

                           

VII Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów jest objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku.

Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów przygotowują nauczyciele geografii, biologii, chemii i fizyki. Konkurs organizowany jest od 2010 r. dla uczniów gimnazjów województwa podlaskiego. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń, który opanował wiedzę zawartą we wskazanej literaturze. Ma ona na celu, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, pogłębianie wiadomości i zdobywanie umiejętności kojarzenia faktów i procesów zachodzących w przyrodzie.