Finał I Konkursu Przyrodniczego Gimnazjalistów

18 III 2011r odbył się  etap finałowy I Konkursu Przyrodniczego Gimnazjalistów  pod hasłem "Krążenie materii. Przepływ energii"

Uczniowie gimnazjów, którzy osiągnęli najlepszy wynik w eliminacjach szkolnych brali udział w  II etapie konkursu. Etap finałowy polegał na napisaniu testu drogą elektroniczną. Celem tego etapu było wyłonienie uczniów odznaczających się szeroką wiedzą oraz umiejętnością wykorzystywania wiedzy interdyscyplinarnej w rozwiązywaniu problemów związanych z tematem konkursu. Test pisało 34 uczniów z 11 gimnazjów. Najlepsi otrzymali dyplomy i zostali nagrodzeni.

Wyniki finału:

I miejsce Waleśkiewicz Karol PG Nr 1

II miejsce Saniewski Mateusz PG Nr 1

III miejsce Dobrzyńska Katarzyn PG Nr 18

Wyróżnieni uczniowie:

Muszel Stanisław PG Nr 1, Sieńko Dawid PG Nr 19, Łochnicka Agata PG Nr 18, Nielipiński Maciej PG Nr 4, Łukaszuk Ewa PG Nr 4, Zajkowska Dominika PG Nr 32

Finaliści zostali nagrodzeni:  twardy dysk,  pendrive, książki.

 I etap I Konkursu Przyrodniczego

Dnia 15 II 2011r odbył się pierwszy etap Konkursu Przyrodniczego dla Gimnazjalistów. Uczniowie rozwiązywali w swoich szkołach test przygotowany przez nauczycieli Zespołu Przyrodniczego IV Liceum Ogólnokształcącego.

Po przeanalizowaniu wyników do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
Publiczne Gimnazjum Nr 19: Sieńko Dawid, Gan Krzysztof, Antypiuk Anna, Płoszczuk Emilia
Publiczne Gimnazjum Nr 1: Waleśkiewicz Karol, Saniewski Mateusz, Muszel Stanisław, Solnik Paulina
Gimnazjum Nr 7 Suwałki: Monika Ulko
Publiczne Gimnzjum Nr 3 Golonko Aleksandra, Matys Paulina, Szkiłądź Łukasz, Leoniuk Aleksandra
Publiczne Gimnazjum Nr9: Mironkiewicz Paweł, Hess Mateusz, Jakimiuk Paweł
Publiczne Gimnazjum Nr20: Niedzielko Wojciech, Giedrewicz Mariusz
Publiczne Gimnazjum Nr4: Łukaszuk Ewa, Nielipiński Maciej, Szydłowska Aneta, Matyszczyk Joanna
Publiczne Gimnazjum Nr32: Karczewska Dominika, Mucha Maciej, Zajkowska Dominika
Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym: Gulan Grzegorz, Cebeliński Grzegorz, Szczepanowska Katarzyna, Derda Łukasz
Publiczne Gimnazjum Nr18: Dobrzyńska Katarzyna, Łochnicka Agata, Cimaszewska Eliza

Etap wojewódzki odbędzie się 18 III 2011 r. o godz. 12:00 w IV Liceum Ogólnokształcącym

 

I Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów

       

 

Zespół Przyrodniczy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku organizuje  I Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów. W tym roku hasłem konkursu jest:

"Krążenie materii. Przepływ energii."

I Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów są objęte honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Białegostoku.

Olimpiadę Przyrodniczą i Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów przygotowują nauczyciele geografii, biologii, chemii i fizyki. Olimpiada organizowana jest od 1999 r. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Uczestnikiem olimpiady i konkursu może być każdy uczeń, który opanował wiedzę zawartą we wskazanej literaturze. Ma ona na celu, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, pogłębianie wiadomości i zdobywanie umiejętności kojarzenia faktów i procesów zachodzących w przyrodzie.

 

Sponsorzy I Konkursu Przyrodniczego Gimnazjalistów

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Centrum”

Urząd Miejski Departament Edukacji Kultury i Sportu

Urząd Marszałkowski

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

 T- Matic Grupa Computer Plus Sp. Z O. O.

 P.H.U. BAWI SA