IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania

pn "Remont - modernizacja pomieszczeń po pracowni fotograficznej"

Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

  1. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w skrzydle budynku, w której znajdują się pomieszczenia po pracowni fotograficznej (termin do 31 sierpnia 2019r.)
  2. Wykonanie projektu oraz modernizacja i wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach po pracowni fotograficznej (termin do 30 listopada 2019 r.)
  3. Wyburzenie ścianek działowych (dobudowanych), usunięcie jednej ścianki działowej oraz wykonanie remontu pomieszczeń (4) i korytarza (termin do 15 grudnia 2019 r.);

Każda część będzie rozstrzygana osobno.